NỘI THẤT CAFE RỘNG RÃI

Chủ đầu tư : Anh Tình
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 190 m²
Năm xây dựng: 2018

THIẾT KẾ SHOP ĐẸP

Chủ đầu tư : Anh Hoàng
Địa điểm: Thành Phố Vinh – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 40 m²
Năm xây dựng: 2018

NỘI THẤT NHÀ HÀNG SANG TRỌNG

Chủ đầu tư : Anh Phương
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 60 m²
Năm xây dựng: 2019

NỘI THẤT NHÀ HÀNG ÁNH DƯƠNG

Chủ đầu tư : Bác Loan
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 100 m²
Năm xây dựng: 2018

NỘI THẤT QUẦY RƯỢU

Chủ đầu tư : Anh Hà
Địa điểm: Hoàng Mai – Hà Nội
Diện tích xây dựng : 60 m²
Năm xây dựng: 2017