BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Bằng
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 190 m²
Năm xây dựng: 2018

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Thái
Địa điểm: Quỳnh Dị – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 160 m²
Năm xây dựng: 2018

BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Toản
Địa điểm: Quỳnh Dị – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 110 m²
Năm xây dựng: 2019

BIỆT THỰ 3 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Bính
Địa điểm: Quỳnh Lập – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 125 m²
Năm xây dựng: 2018