BIỆT THỰ 2 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Bằng
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 190 m²
Năm xây dựng: 2018

BIỆT THỰ 3 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Thái
Địa điểm: Quỳnh Lập – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 160 m²
Năm xây dựng: 2018

BIỆT THỰ 3 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Toản
Địa điểm: Quỳnh Dị – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 110 m²
Năm xây dựng: 2019

BIỆT THỰ 3 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Bính
Địa điểm: Quỳnh Dị – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 125 m²
Năm xây dựng: 2018

BIỆT THỰ 2 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Hà
Địa điểm: Kim Sơn – Ninh Bình
Diện tích xây dựng : 100 m²
Năm xây dựng: 2017

BIỆT THỰ SONG LẬP 3 TẦNG – MÁI DỐC

Chủ đầu tư : Chú Bình
Địa điểm: Vân Đình – Hà Nội
Diện tích xây dựng : 200 m²
Năm xây dựng: 2015

BIỆT THỰ 2 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Tùng
Địa điểm: Kim Sơn – Ninh Bình
Diện tích xây dựng : 80 m²
Năm xây dựng: 2019

BIỆT THỰ 1 TẦNG – MÁI THÁI

Chủ đầu tư : Anh Long
Địa điểm: Diễn Châu – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 90 m²
Năm xây dựng: 2019

BIỆT THỰ 1 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Chú Hùng
Địa điểm: Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 90 m²
Năm xây dựng: 2019