KHÁCH SẠN BÃI CHÁY – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Long
Địa điểm: Bãi Cháy – Quảng Ninh
Diện tích xây dựng : 450 m²
Năm xây dựng: 2015

RESORT – NGHỈ DƯỠNG – PHÚ THỌ

Chủ đầu tư : Anh Toàn
Địa điểm: Hà Nội
Diện tích xây dựng : …. m²
Năm xây dựng: 2019