NHÀ HÀNG ÁNH DƯƠNG

Chủ đầu tư : Bác Loan
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 100 m²
Năm xây dựng: 2018

NHÀ HÀNG SANG TRỌNG

Chủ đầu tư : Anh Phương
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 60 m²
Năm xây dựng: 2019