NHÀ PHỐ 3 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Bác Hậu Thành
Địa điểm: Quỳnh Phương – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 80 m²
Năm xây dựng: 2019

NHÀ PHỐ 4 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Chị Hồng
Địa điểm: TP.Vinh – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 90 m²
Năm xây dựng: 2016

NHÀ PHỐ 3 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Lợi
Địa điểm: Lang Chánh – Thanh Hóa
Diện tích xây dựng : 40 m²
Năm xây dựng: 2016

NHÀ PHỐ 4 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Lợi
Địa điểm: Lang Chánh – Thanh Hóa
Diện tích xây dựng : 40 m²
Năm xây dựng: 2016

NHÀ PHỐ 3 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Chú Lam
Địa điểm: Quỳnh Dị – Hoàng Mai – Nghệ An
Diện tích xây dựng : 100 m²
Năm xây dựng: 2018

NHÀ PHỐ 5 TẦNG – TÂN CỔ ĐIỂN

Chủ đầu tư : Anh Hùng
Địa điểm: Đống Đa – Hà Nội
Diện tích xây dựng : 50 m²
Năm xây dựng: 2016

NHÀ PHỐ 2 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Bách
Địa điểm: Bãi Cháy – Quảng Ninh
Diện tích xây dựng : 45 m²
Năm xây dựng: 2016

NHÀ PHỐ 2 TẦNG – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Chú Ngọc
Địa điểm: Hoài Đức – Hà Nội
Diện tích xây dựng : 50 m²
Năm xây dựng: 2019

NHÀ PHỐ 3 TẦNG 1 TUM – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : A Đạt Tenis
Địa điểm: Đống Đa – Hà Nội
Diện tích xây dựng : 80 m²
Năm xây dựng: 2019