NỘI THẤT CHUNG CƯ 1 – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Hoàng
Địa điểm: Hoàng Mai – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2016

NỘI THẤT CHUNG CƯ 2 – HIỆN ĐẠI

Chủ đầu tư : Anh Nam
Địa điểm: Thanh Xuân – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2016

NỘI THẤT CHUNG CƯ 7 – ẤM CÚNG

Chủ đầu tư : Anh Tâm
Địa điểm: Hà Đông – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2019

NỘI THẤT CHUNG CƯ 6 – TRANG TRỌNG

Chủ đầu tư : Chị Thắm
Địa điểm: Cầu Giấy – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2018

NỘI THẤT CHUNG CƯ 5 – QUÝ PHÁI

Chủ đầu tư : Anh Phúc
Địa điểm: Hà Nội – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2017

NỘI THẤT CHUNG CƯ 4 – TIỆN NGHI

Chủ đầu tư : Anh Văn
Địa điểm: Hoàng Mai – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2017

NỘI THẤT CHUNG CƯ 3 – SANG TRỌNG

Chủ đầu tư : Anh Thanh
Địa điểm: Hà Đông – Hà Nội
Năm Thiết kế – Thi công: 2017